TV: Storrum duer ikke

Pengemagasinet på DR1 handlede i går om storrum, og påstanden var, at storrum ikke fungerer. Til at støtte dette synspunkt blev adjunk Per Richard Hansen fra DTU kørt i stilling og fortalte, at der er støj i storrum og at man kan se sine kolleger…

Heldigvis var indslaget ikke enøjet, og der var flere besindige mennesker, som gjorde det klart, at storrum godt kan være en løsning for nogle, selv om det ikke er det for alle. Gitte Andersen fra Signal Arkitekter slap også fint fra at kritisere sin egen stand for ikke at lytte nok til brugerne. Hun pegede også på, at trenden går mod mindre, åbne kontorer, og altså væk fra det megastore med 50-100 eller flere i ét rum.

penge.jpg

6 kommentarer

1 Per Richard Hansen { 09.18.08 at 14:10 }

Kære Søren

Spændende at du kommenterer udsendelsen på denne måde. Især fordi du som journalist har arbejdet med “objektivt” at kortlægge forskningen på området.

Jeg skriver for blot at lægge en lille kommentar. Der er tre problemer med udsendelsen, set fra min side.

1. Jeg bliver brugt meget eensidigt ti lat kritisere støj i storrumskontorer. Interviewet er 1½ time langt og jeg nuancerer problemerne indgående. Det er ikke med.

2. Støj er et meget lille problem i storrumskontorer. Der er andre, væsentligt større, problemer, som desværre er så komplekse at tage fat på, at en journalistisk vinkel er umulig. Det skal jo kunne passere et relativt skartskåret relevansfilter.

3. Der blev kun skudt på arkitekterne. Det er ikke arkitekterne der sidder med det endelige ansvar. Men det er absolut et godt skridt på vejen at kritikken vendes indad.

med venlig hilsen
Per Richard Hansen

2 Søren Svith { 09.19.08 at 10:15 }

Hej Per

Ja, du har ret. Det er lidt spændende og nyt for mig :-)

Selv om jeg arbejder journalistisk med emnet, føler jeg godt, at jeg kan have en mening om, hvor lødig en udsendelse er. I dette tilfælde blev du brugt som “forskeren, der samtidig er Danmarks største modstander af storrrum”. Også ret spændende…

Jeg kan forstå, at dine nuancerede betragtninger blev skåret væk i udsendelsen. Det er jo forbandet, men her på bloggen må du meget gerne præsentere nogle af dem.

Jeg kunne fx. godt tænke mig at spørge dig:
Er åbne kontorer et onde helt uanset indretningen og den sammenhæng, de indgår i?

venlig hilsen
Søren Svith

3 Per Richard Hansen { 09.20.08 at 17:04 }

Søren

At jeg er “Danmarks største modstander af storrum” er journalistens udlægning. Jeg er muligvis en af de mest synlige kritikere. Modstander er jeg ikke. Det er ikke mit job eller ansvar at være modstander. Jeg formidler forskningsresultater.

Det største problem i den her debat er ofte jer, journalisterne, der – i modsætning til os, forskere – ofte leger meningsdannere. Du er da velkommen til at have en mening, om det du skriver om. Men det svækker din troværdighed som journalist.

Det sidste jeg ønsker er at blive slået i hartkorn med en eller anden meningsdannelse, det være sig DI, HK eller 3F. Min kritik af åbne kontorlandskaber er baseret på opsamling af empirisk forskning. Derudover har jeg overhovedet ingen mening om dem.

Dit spørgsmål er i den sammenhæng et klassisk journalistspørgsmål, der i bund og grund er lidt meningsløst.

Et åbent kontor defineres typisk ved dets indretning. Ændrer man på den er det ofte ikke længere et åbent kontor. Og hvad er et åbent kontor?

Mange af de eksempler der blev præsenteret i udsendelsen er ikke storrumskontorer. Topdanmarks kontormiljø er det man kalder et softcell miljø, og kan derfor ikke klassificeres som et storrum. Det er journalistens udlægning, der ikke har rod i nogen forskningsmæssig klassificering.

Men sådan er der så meget …

I softcell kontorer er der i øvrigt andre problemstillinger på spil, end dem der hersker i storrum. Men også nogle af de samme.

Skal man diskutere storrumskontorer, er man nødsaget til at se på dem som et ledelseskoncept, og det omhandler meget mere end bare bygninger, vægge, stole og borde. Når journalister griber fat i dem, er det fordi de er nemme at håndtere.

med venlig hilsen
Per Richard Hansen

4 Søren Svith { 09.21.08 at 11:38 }

Per!

Jeg må have formuleret mit spørgsmål meget dårligt, så jeg prøver igen:

Er storrum eller åbne kontorer altid af det onde?

Venlig hilsen
Søren Svith

5 Per Richard Hansen { 09.22.08 at 15:39 }

Hej Søren

Af det onde for hvem?

Lad være med at antage at jeg ved hvad du taler om. Du beder mig ikke om at antage hverken et velfærds-, et tekno-økonomisk eller et tredje perspektiv.

Ved at stille mig spørgsmålet på den måde, tvinger du mig til at tage et bestemt udgangspunkt, og kolporterer derved en meningsdannelse eller et synspunkt, jeg som forsker ikke har.

Jeg har ikke noget problem med at bevare illusionen om objektivitet.

Med venlig hilsen
Per Richard Hansen

NB: Dette er ikke en kløvende ordleg. Det er dig der ikke har sproget og meningen på plads. Et generelt problem ved begrebet “videndeling” er, at vi ikke har rammeforståelsen på plads, før vi begynder at “dele”. Derfor er al snak om “videndeling” banalt forfejlet.

“Videndeling” er ikke et spørgsmål om at få et godt eller korrekt svar. Det er et spørgsmål om at stille et gennemtænkt og kvalificeret spørgsmål. Svaret giver derefter sig selv.

6 Tune Nyborg { 06.03.09 at 10:04 }

Hej Per Richard Hansen
Interessant at se, hvordan I taler forbi hinanden. Det er muligt, at du ikke ser det som en kløvende ordleg – men dine svar er heller ikke så frygtelig givende for andre læsere.

Jeg er helt enig i, at jounalisterne ofte forenkler og at det går ud over en nuanceret videndannelse. Men går du ikke meget vidt, når du i den øverste kommentar skriver, at “Der er andre, væsentligt større, problemer, som desværre er så komplekse at tage fat på, at en journalistisk vinkel er umulig”?

Hvis problemerne ikke kan formidles journalistisk, og du heller ikke vil melde konklusionerne ud i form af en ‘mening’, hvordan forestiller du dig så, at resultaterne af din forskning skal nå ud til de mennesker, den er relevant for?

Hilsen Tune Nyborg